Fluor se přirozeně nachází ve vodě. Hladina fluoru ve vodě se mění. Pokud je příliš nízká, fluor se do pitné vody přidává, protože je velmi užitečný v prevenci zubního kazu a důležitý pro pevnost zubů.
Názory na to, zda je správné přidávat fluor do pitné vody se různí, avšak Americká zubní asociace jednoznačně podporuje fluoridaci veřejné pitné vody a tvrdí, že je účinnou a nezbytnou součástí boje proti zubnímu kazu.
Příjem fluoru je velmi důležitý, je třeba si však dávat pozor na to, abychom se jím nepředávkovali, neboť jeho nadbytek může vést k zubní a kostní fluoróze.

Hladina fluoru v ovoci a zelenině, stejně jako ve šťávách je velmi nízká. Někteří mořští živočichové obsahují nalé množství tohoto minerálu.

Sorry, nothing to display.